Forsvarsminister Peter Christensen udtalte den 25. november sidste år, at han ville arbejde for, at besparelserne på det statslige redningsberedskab, indgået under den tidligere regering, ikke skulle betyde lukning af landets statslige beredskabscentre.

Nu er aftalen faldet på plads, der sikrer alle landets nuværende beredskabscentre.

”Det har ligget mig meget på sinde, at vi beholder vores statslige beredskabscentre rundt om i landet. Selvom der stadig skal spares penge på området, er jeg meget tilfreds med den aftale, vi nu har indgået. Aftalen sikrer et fortsat stærkt og robust redningsberedskab i hele Danmark. Det statslige redningsberedskab kommer alle til gode – også de kommunale redningsberedskaber – ikke mindst når der er behov for større og længerevarende indsatser. Det har vi i de seneste år set i forbindelse med storme, oversvømmelser og større ulykker, hvor et stærkt beredskab har været afgørende for vores allesammens sikkerhed og tryghed. Og derfor skal vi fortsat have centre i alle dele af landet”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Aftalen betyder, at man delvist tilbageruller besparelserne på det statslige redningsberedskab, så besparelsen i 2016 reduceres fra 75 mio. kr. til 30 mio. kr. og i 2017 fra 125 mio. kr. til 45 mio. kr.

Baggrund
Med aftalen om kommunernes økonomi i 2015 og aftalen om Vækstpakke 2014 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre) blev der aftalt budgettilpasninger på det statslige redningsberedskab på 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og fremefter.

Den statslige budgettilpasning på 25 mio. kr. i 2015 blev med Aftale om redningsberedskabet i 2015 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) udmøntet i det statslige beredskab gennem en række midlertidige driftstilpasninger, herunder udskydelse af en række vedligeholdelsesarbejder og materielindkøb, samt selektivt ansættelsesstop inden for Beredskabsstyrelsens område.

Det statslige redningsberedskab assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større og længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.

Ønsket om at fastholde Beredskabsstyrelsens centre i alle dele af landet står ikke i modsætning til etableringen af de nye større kommunale redningsberedskaber. Etablering af større enheder var netop en af de centrale anbefalinger fra Redningsberedskabets Strukturudvalg i 2014. Strukturudvalget vurderede således, at større enheder kan bidrage til et styrket fagligt miljø og give stordriftsfordele. Et stærkt kommunalt redningsberedskab suppleret af et stærkt statsligt overbygningsberedskab bidrager således samlet til et stærkere og mere robust dansk redningsberedskab.

Besparelserne finansieres ved besparelser i Beredskabsstyrelsen og ved omprioriteringer indenfor Forsvarsministeriets øvrige ramme.

Stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne inden for redningsberedskabet