Fra det sydøstlige Tyrkiet er det omkring 100-mand store danske kampfly-bidrag lige nu en del af indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien. Og det var en tilfreds forsvarsminister, som mødte de danske udsendte på luftbasen:

”Terrororganisationen ISIL og dens brutale handlinger er grænseoverskridende - bogstaveligt talt. Vores danske F-16 fly er her fra basen i Tyrkiet nu på vingerne igen - denne gang både over Irak og Syrien - i netop den erkendelse. Det har været godt at se, at vores danske udsendte er faldet godt til her på basen, og at de allerede er i arbejdstøjet og godt i gang med missionen. Vi fastholder momentum og presset på ISIL - blandt andet takket være vores danske mænd og kvinder hernede, som under vanskelige vilkår leverer en topprofessionel indsats med stor effekt."

Udenrigsminister Kristian Jensen var med på besøget, som et led i en større rundrejse i regionen.

I alt har Danmark udsendt syv F-16 fly, hvoraf de tre er medtaget som logistisk reserve. Et substantielt bidrag Danmarks størrelse taget i betragtning. Bidraget omfatter aktuelt cirka 100 personer, inklusiv det Mission And Target Approval Authority hold, der godkender de danske missioner i koalitionens lufthovedkvarter i Qatar.

Bidraget er udsendt i seks måneder frem til midten af december 2016.

Baggrund
Det danske F-16 kampflybidrag er udsendt til den tyrkiske luftbase Incirlik i medfør af beslutningsforslag 108, som blev vedtaget i Folketinget i april 2016.

Udover kampflybidraget har Danmark aktuelt udsendt et kapacitetsopbygningsbidrag til Al Asad luftbasen i Irak samt et radarbidrag til Al Asad luftbasen i Irak samt De Forenede Arabiske Emirater.

Dertil har Folketinget besluttet at udsende et transportflybidrag samt et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker. Begge disse bidrag ventes udsendt i løbet af sommeren 2016.

Den militære indsats er ét blandt i alt fem spor i koalitionens samlede indsats for at bekæmpe ISIL. De øvrige spor omfatter stabiliseringsindsatser, indsatser for at stoppe tilstrømning af fremmed-krigere, afskæring af ISIL’s finansieringskilder samt de-legitimering af ISIL’s brand og narrativ.