Der skal laves en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Sådan lyder et af initiativerne i regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”. Den nye strategi skal gøre både myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer bedre rustet til at beskytte den danske digitale infrastruktur.

I forbindelse med igangsættelsen af strategien udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen:

”Den digitale udvikling giver store muligheder for Danmark, men med digitaliseringen følger også nye sårbarheder. Danmark står over for en reel cybertrussel. Derfor er det vigtigt, at vi nu får en ny strategi, der på tværs af samfundet skal styrke modstandskraften mod cybertrusler. Angreb og nedbrud kan få meget alvorlige konsekvenser, både økonomisk og for samfundets funktioner”.

Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde udtaler:

”Digitalisering har været og er fortsat en kæmpe fordel i udviklingen af den offentlige sektor. Men der er ingen tvivl om, at de fordele fremover kun kan høstes, hvis der fortsat er tillid til, at systemerne gør livet lettere for myndigheder, borgere og virksomheder. Sikkerheden skal forbedres samtidig med, at vi sikrer effektive og brugervenlige løsninger.”


Baggrund:

Strategien skal tage udgangspunkt i, at truslerne på cyber- og informationssikkerhedsområdet påvirker på tværs af sektorer og retter sig mod både borgere, myndigheder og virksomheder. De systemer, som understøtter kritiske funktioner i samfundet, hænger ofte sammen og er gensidigt afhængige.

En række sektorer varetager samfundskritiske funktioner og kræver målrettede og tilpassede tiltag. Derfor skal strategien have særligt fokus på myndigheder og institutioner, der varetager samfundskritiske funktioner. Det gælder eksempelvis energi-, tele-, transport-, finans-, og sundhedssektoren.

Ti ministerier er fra starten med i arbejdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Forsvarsministeriet har formandskabet og et sekretariat med deltagelse af Center for Cybersikkerhed, Erhvervsministeriet/Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Politiets Efterretningstjeneste.

Kommissoriet for arbejdet med den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed