Rapporterne er udarbejdet efter aftale mellem partierne bag ved den danske indsats i Afghanistan, og samler erfaringerne med samtænkning af de politiske, udviklingsmæssige og militære indsatser med det formål at kunne bruge erfaringerne fra Afghanistan i andre skrøbelige stater i fremtiden.

”Danmark har lige fra starten leveret et stort og aktivt bidrag til indsatsen i Afghanistan. Det har krævet enorme ressourcer og ofre – ikke mindst for vores soldater. Samlet set har vi gjort en forskel – for børns uddannelse og for sociale og økonomiske fremskridt i Afghanistan. Men vi må også erkende, at situationen i Afghanistan ikke er så god, som vi havde håbet.

Vi skal lære af både de gode og de dårlige erfaringer. Jeg er glad for, at rapporterne viser, at vi løbende har lært af udviklingen og tilpasset vores indsats. Men jeg vil fremadrettet have fokus på, hvordan Danmarks redskaber kan spille endnu bedre sammen, så politik, sikkerhed og udvikling går hånd i hånd. Derudover skal vi styrke vores forståelse for den lokale kontekst, sikre lokalt ejerskab og have knivskarpt fokus på at monitorere og resultatstyre vores investeringer.

Indsatsen i en skrøbelig stat som Afghanistan kræver, at vi er risikovillige, realistiske og accepterer tilbageslag. Sådan var det i 2002, sådan er det i dag og sådan vil det også være i morgen. Men det er i vores interesse at engagere os for at sikre, at skrøbelige stater ikke bliver arnested for terrorisme, radikalisering og ustabilitet. Og for at forebygge migration og øgede flygtningestrømme. Der er ingen garanti for succes, når vi engagerer os i en skrøbelig stat som Afghanistan, men der er en stensikker garanti for fiasko, hvis vi ikke gør”, siger Kristian Jensen.

Forsvarsminister Peter Christensen supplerer:

”Vores udsendte har ydet en fremragende indsats i Afghanistan, hvilket de skal have stor ros for. I arbejdet med at se tilbage på den samtænkte indsats i Afghanistan har man inddraget erfaringer fra de udsendte. Det er vigtigt, fordi vi skal lære af disse erfaringer. Både vedrørende de ting, som gik godt, og de ting, som vi kunne have gjort bedre og anderledes.

Derfor er jeg glad for, at rapporterne indeholder mange vigtige pointer og erfaringer, som vi vil bringe videre i planlægningen af fremtidige samtænkte indsatser. Det gælder både i forhold til at styrke koordinationen mellem de civile og militære instrumenter og sikre en endnu bedre langsigtet operativ planlægning. Det er noget af det, som vi kommer til at se på i den kommende tid”.

Baggrund
De politiske partier bag den danske Afghanistanindsats indgik i efteråret 2014 en aftale om at samle op på erfaringerne vedrørende den samtænkte danske Afghanistanindsats fra 2001 til og med 2014.

Formålet med erfaringsopsamlingen er at anvende erfaringerne fra Afghanistan bedst muligt i fremtidige indsatser. Erfaringsopsamlingen består af tre rapporter udarbejdet af henholdsvis DIIS, konsulentfirmaet Landell Mills og Forsvarsakademiet. Rapport I omhandler de internationale erfaringer med samtænkning i Afghanistan, mens rapport II omhandler udviklingssamarbejde i Afghanistan og rapport III omhandler det civilt-militære samarbejde i Afghanistan (CIMIC).

Rapporterne offentliggøres ved en offentlig konference på Christiansborg den 9. juni. De tre rapporter udarbejdet af henholdsvis DIIS, konsulentfirmaet Landell Mills og Forsvarsakademiet kan findes på um.dk (red. link udgået)

Politisk aftale fra 2014 om erfaringsopsamlingen (samme link til um.dk)