Regeringen fremsætter i dag beslutningsforslag B197 om en dansk ledet international operation til borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager. Det konkrete bidrag skal bestå af et civilt transportskib, et fleksibelt støtteskib af Absalon-klassen, en føringsstab og en række støtteelementer.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Danmark vil endnu en gang udvise internationalt ansvar ved at bidrage meget konkret til de internationale bestræbelser på at mindske udbredelsen af kemiske våben i verden. Vi håber derfor på en så bred opbakning fra Folketinget som muligt til denne vigtige operation.

De kemiske stoffer må ikke falde i hænderne på ekstremistiske grupper, der befinder sig i landet, herunder ISIL, der tidligere har eksperimenteret med anvendelse af kemiske våben. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med en række andre lande hjælper den FN-støttede libyske samlingsregering med at bortskaffe de kemiske våbenrester, sådan som FN’s Sikkerhedsråds resolution 2298 også sidste måned opfordrede det internationale samfund til.

Dansk diplomati og Forsvaret har de seneste måneder sammen med vores internationale samarbejdspartnere arbejdet på at forberede operationen, som Danmark skal varetage den operative ledelse og gennemførelse af.”

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med, at Forsvaret igen sætter sig i spidsen for en operation, der støtter det internationale samfund og reducerer udbredelsen af kemiske våben. Det er en kompleks operation, som trækker på mange kapaciteter på tværs af Forsvaret og en række andre styrelser som fx Beredskabsstyrelsen og SKAT, der bidrager med en containerscanner. Der er stor vilje til at gøre en ekstraordinær indsats for fred og sikkerhed blandt vores soldater samt Beredskabsstyrelsens og SKAT’s udsendte. Det skylder vi dem tak for.”

Den samlede operation, RECLIB, koordineres af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) og sker i tæt samarbejde med en række andre lande, ikke mindst Libyen, der har anmodet det internationale samfund om denne hjælp til at tilintetgøre resterne fra landets kemiske våbenlager.

Udover Danmark bidrager blandt andet også Finland med stabsofficerer til operationen, og der forventes også bidrag fra yderligere lande. OPCW forventes at acceptere et tysk tilbud om at forestå den efterfølgende destruktion af de kemiske stoffer.

Beslutningsforslaget skal førstebehandles i Folketinget onsdag den 17. august kl. 10 og anden- og færdigbehandles fredag den 19. august kl. 10.

Beslutningsforslag nr. B 197 kan ses på Folketingets hjemmeside

Yderligere baggrundsmateriale om operationen kan findes her