Ministeren støttede op om de danske veteraner og brugte samtidig besøget til at erfaringsudveksle med de amerikanske myndigheder og organisationer på veteranområdet.

For første gang er danske veteraner (Veteranskytterne) inviteret til at deltage i veteran-arrangementet Warrior Week, der afholdes i Virginia USA. Veteraner fra en allieret nation har ikke tidligere været inviteret til Warrior Week.

”Det er et stærkt signal, at en større gruppe danske veteraner som de eneste udenfor USA er blevet inviteret med til Warrior Week. Det viser det stærke bånd, der er mellem USA og Danmark. Vores soldater har ofte kæmpet side om side i verdens konflikter, og nu står de så sammen i et arrangement, der sætter positivt fokus på det at være veteran. Det har været en god oplevelse at tale med veteranerne og deres pårørende og se dem deltage i de mange aktiviteter her ved Warrior Week”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Ministeren brugte også besøget til at erfaringsudveksle med de amerikanske myndigheder og organisationer på veteranområdet, bl.a. ministeren for Veterans Affairs.

”Jeg har haft mange interessante møder og briefinger omkring forskellige indsatser på veteranområdet. Jeg er sikker på, at der er flere elementer, som kunne være interessante at kigge på i en dansk kontekst. Særligt syntes jeg, at det har været inspirerende at se den grad af engagement, som både amerikanske virksomheder, foreninger og helt almindelige mennesker udviser i forhold til veteraner. Samtidig er det også mit indtryk, at der fra amerikansk side blev lyttet interesseret til de danske initiativer og den måde vi har udviklet vores veteranpolitik”, siger Claus Hjort Frederiksen.

Fakta:

Warrior week
Er en årlig begivenhed, der handler om at give veteraner og deres pårørende anerkendelse for deres indsats og ofre. Ugen skal være med til at flytte fokus fra det at være såret veteran ved at give veteranerne og deres familier fælles oplevelser bl.a. gennem en rækker aktiviteter så som sejlads, fiskeri, cykelløb og koncerter.

Veteranskytterne
Er en forening for fysisk og psykisk sårede soldater, deres nærmeste pårørende eller fagpersoner, der har haft noget med den sårede soldat at gøre. Veteranskytterne er de første udenlandske veteraner, der er blevet inviteret med til Warrior Week. Invitationen kom efter, at foreningen i september 2016 rejste til Washington og New York for at markere 15 året for angrebene den 11.september 2001.