Det første NATO-forsvarsministermøde siden tiltrædelsen af en ny administration i USA har stort fokus på NATO-fællesskabet og byrdedeling. Endvidere vil de store drøftelser centrere sig om de aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer og terrorbekæmpelse.

For forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er det hans første NATO-møde, og han ser frem til drøftelserne med kollegaerne:

”USA er Europas sikkerhedsgaranti, og derfor hilser jeg det velkommen, når den nye amerikanske forsvarsminister James Mattis har udtrykt klar opbakning til NATO. USA ønsker, at Europa bidrager mere til fællesskabet, og det kan vi kun være enige i. Alle skal bidrage til forsikringspolicen.

Alliancen er hjørnestenen i det danske forsvar. Vi kan ikke stå alene, og derfor er det vigtigt, at vi giver vores del til fællesskabet. Danmark har stoppet nedgangen i forsvarsbudgettet. Og regeringen har klart tilkendegivet, at vi vil sikre et substantielt løft til Forsvaret i det kommende forlig. Samtidig ligger Danmark i top, når det gælder bidrag til internationale operationer”, siger Claus Hjort Frederiksen.