Forsvarsministeriet er blevet opmærksom på, at det af svar på Folketingets Forsvarsudvalgs (FOU) spørgsmål 194 i 2016 ikke fremgik, at F-35 ville overskride støjgrænserne, sådan som det fremgik af støjrapporten for F-35 fra april 2015. Dette er en fejl.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i den forbindelse:
- Det er hævet over enhver tvivl, at der er begået fejl. Det burde være fremgået, at F-35 flyene ville overskride støjgrænserne. Det skal jeg beklage, og det har Forsvarsministeriet nu korrigeret over for Folketinget. Det har hele tiden været min indstilling til denne sag, at der skal være åbenhed omkring grundlaget for de beslutninger, vi politisk tager.

Regeringen besluttede i oktober i år sammen med partierne bag forsvarsforliget, at den primo 2019 vil fremsætte et forslag til en anlægslov i Folketinget vedr. anvendelsen af F-35-flyene på Flyvestation Skrydstrup. Det betyder, at der vil blive foretaget en række grundige undersøgelser af bl.a. mulige støjgener.

- Vi har valgt, at vi vil fremlægge en anlægslov til godkendelse i Folketinget. Dette betyder, at der vil være en åben og gennemsigtig proces, hvor alle relevante parter, herunder de berørte borgere og Haderslev Kommune, vil blive inddraget. Jeg har desuden bedt om, at der iværksættes yderligere støjberegninger ved alternativ placering af F-35 komplekset på Flyvestation Skrydstrup samt sammenlignelige støjberegninger for de nuværende F-16 fly, så også disse beregninger kan foreligge som grundlag for det forslag til anlægslov, som vi forventer at fremlægge for Folketinget primo 2019, siger Claus Hjort Frederiksen.

Støjrapport fra 2015 i ekstraheret udgave (pdf)

Brev til FOU af 1. december 2017 (pdf)