Den 7. november 2017 begynder hovedforhandlingen ved Østre Landsret i retssagen om evt. dansk erstatningsansvar i forbindelse med 23 irakeres tilbageholdelse under Operation Green Desert i november 2004 i Irak og den tortur og mishandling, som irakerne anfører, de blev udsat for i den efterfølgende irakiske varetægt.

I den anledning udtaler forsvarsministeren:

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg – ligesom mine forgængere – er af den opfattelse, at de danske soldater handlede fuldt ud korrekt under den konkrete operation i 2004. Fra Forsvarsministeriets side vil man derfor nedlægge påstand om frifindelse i sagen.

Sagsøgerne, som alle er irakiske statsborgere, blev tilbageholdt af irakiske sikkerhedsstyrker på irakisk territorium. Forsvarsministeriet vil under retssagen påvise, at sagsøgerne på intet tidspunkt var i dansk varetægt eller under dansk kontrol. Derfor er det Forsvarsministeriets klare holdning, at der ikke er noget som helst grundlag for at rette krav mod danske myndigheder.

Under retssagen vil en lang række soldater afgive vidneforklaringer om forløbet af operationen, hvilket vil hjælpe med til at kaste lys over operationen og bibringe til det fulde billede af forløbet.

Denne retssag har varet meget længe, og jeg er glad for, at vi nu er der, hvor sagen kan nærme sig en afslutning i Østre Landsret.”

Baggrund
Retssagen vedrører et eventuelt dansk erstatningsansvar i forbindelse med 23 irakeres tilbageholdelse i Irak i november 2004 og den tortur og mishandling, som irakerne anfører, at de blev udsat for i den efterfølgende irakiske varetægt. Forsvarsministeriet vil under retssagen bl.a. gøre gældende, at Danmark ikke har haft jurisdiktion over de personer, der blev frihedsberøvet under operation Green Desert i Irak, og at der ikke er noget ansvarsgrundlag for Danmark for den mishandling, som sagsøgerne oplyser, at de blev udsat for.

For yderligere information henvises til Kammeradvokatens sammenfattende processkrift.