Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen, Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og forsvarsminister Trine Bramsen har den 18. september 2019 indgået en principaftale om Forsvarets brug af Kangerlussuaq Lufthavn efter 2023, hvor de nye lufthavne i Grønland står færdige.

Med henblik på fortsat at kunne løse Forsvarets opgaver i det arktiske område er der behov for, at Forsvarets fly fortsat kan anvende Kangerlussuaq lufthavn.

Naalakkersuisut og regeringen er på den baggrund enige om, at Forsvaret fortsat skal kunne være til stede og anvende lufthavnen i Kangerlussuaq, og at lufthavnen fortsat skal kunne anvendes af civile fly under almindeligt gældende vilkår. Endvidere er der enighed om, at det grønlandske ejerskab til lufthavnen ikke ændres, og at der igangsættes et fælles arbejde med henblik på at udarbejde en model for, hvordan lufthavnen kan stilles til rådighed for Forsvaret.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler: ”Det er med glæde at jeg nu kan konstatere, at der er enighed om en løsning som kommer alle parter til gode. Det er ligeledes en glæde for mig at borgerne i Kangerlussuaq, nu har mere vished om fremtiden for lufthavnen i bygden.”

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger udtaler: ”Det er resultatet af det gode samarbejde mellem Naalakkersuisut og Forsvarsministeriet. Vi er glade for, at vi har kunnet komme til enighed om en principaftale, og det videre arbejde vil uden tvivl være i samme gode ånd.”

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler ”Vores forsvar løser vigtige samfundsopgaver for hele Rigsfællesskabet til gavn for vores allesammens tryghed. Jeg er derfor glad for, at vi i tæt dialog med Selvstyret er blevet enige om en løsning, der kan sikre, at Forsvaret fortsat kan løse sine opgaver i og omkring Grønland. Det er en vigtig beslutning og understreger vores prioritering af Arktis-området.”

Principaftalen kan læses på her på dansk / på grønlandsk 
Kommissorium for styregruppen  

For yderligere information, kontakt
ministersekretær Anders Samuelsen på ansa@nanoq.gl eller
presserådgiver Linda Liboriussen lil@fmn.dk