Udenrigsminister Jeppe Kofod:

"Det er afgørende for Danmarks sikkerhed, at vi bidrager til stabiliteten i Europas nærområde. Terrorisme og ustabilitet i Sahel er en trussel imod vores fælles sikkerhed. I dag har regeringen fået bred opbakning fra Folketinget til at styrke Danmarks militære indsats i regionen. Det styrkede engagement går hånd i hånd med vores i forvejen stærke stabiliserings- og udviklingsindsats."

Forsvarsminister Trine Bramsen:

"Med vores militære bidrag er vi med til at understøtte stabiliteten og sikkerheden i området. Det er væsentligt for at sikre, at landområder i regionen ikke kommer under kontrol af ekstremister, menneskesmuglere eller andre organiserede kriminelle. Med bidraget understreger vi vores evne og vilje til at bidrage, hvor det er svært. Og ikke mindst samarbejde med vores europæiske nabolande."

Fakta om de nye militære bidrag til Sahelregionen
De nye danske bidrag til Sahelregionen består af bidrag til både FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA, samt til den franskledede anti-terror mission i Sahel, Operation Barkhane. Til MINUSMA vil Danmark bidrage med et C-130J-transportfly inkl. op til ca. 65 personer i seks måneder fra medio november 2019. Bidraget vil medvirke til at transportere materiel og personel i MINUSMA’s operationsområde. Danmark vil også deployere et personelbidrag med op til ca. 10 personer, som vil indgå i en tysk efterretningsenhed i MINUSMA med henblik på at styrke MINUSMA’s situationsbillede samt beskyttelse af MINUSMA’s styrker. Til Operation Barkhane vil Danmark bidrage med et helikopterbidrag bestående af to EH-101 transporthelikoptere og op til ca. 70 personer, samt et mindre stabsofficersbidrag. Helikopterbidraget vil bl.a. transportere materiel og personel i Operation Barkhanes operationsområde (Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad) og kunne udføre rekognosceringsopgaver mhp. at tilvejebringe information.

This page in English