I forsvarsforliget fra 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres en såkaldt strategisk reserve på ca. 400 soldater på højt beredskab, der med kort varsel kan indsættes til støtte for politiet i tilfælde af større, uvarslede hændelser som fx et terrorangreb.

Fra og med december er den første del af den strategiske reserve klar til at indgå i beredskabet. Det drejer sig om et vagthold på cirka 90 værnepligtige soldater fra Livgarden i København, der kan indsættes inden for få timer og være fuldt operativ inden for et halvt døgn.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Forsvarets kerneopgave er at holde Danmark sikkert og trygt. Opgaven, som soldaterne fra Livgarden nu tager hul på, går lige nøjagtigt ud på det – at skabe sikkerhed og tryghed i en krisesituation, hvor vi er ramt af en ulykke eller et angreb. For mig giver det god mening, at Forsvaret støtter politiet i ekstraordinære situationer. Vi har allerede set, hvordan det giver gode resultater, når de to uniformsfarver samarbejder. Derfor har jeg også store forventninger til denne nye indsats.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Det glæder mig, at vagtholdet fra Livgarden nu er klar til at hjælpe dansk politi, hvis vi skulle komme i en alvorlig situation, som vi f.eks. så det med terrorangrebet i København i februar 2015. Forsvaret hjælper allerede til med bevogtning og grænsekontrollen, og nu er de første 90 soldater færdigtrænet af politiet, så de kan bistå med kort varsel. Jeg er stolt af, at vores folk i grønt og blåt fortsætter det gode samarbejde for sikkerheden i vores land.”

Foruden soldaterne fra Den Kongelige Livgarde i København udgøres den strategiske reserve af en hovedstyrke på ca. 300 professionelle soldater med base i Jylland. De skal ligesom vagtholdet kunne indsættes gradvist - dog med et længere varsel. Dele af hovedstyrken kan være operativ inden for et halvt døgn, mens den fulde styrke kan være indsat inden for en uge. Hovedstyrken på ca. 300 soldater forventes etableret til februar 2020.