Danske IT- og kommunikationsspecialister fra Forsvaret skal udsendes til Afghanistan som en del af NATO’s Resolute Support Mission i landet. Missionen består af mere end 15.000 soldater og har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed. NATO har anmodet om, at danske specialister fra starten af det nye år bidrager til at sikre stabil og sikker kommunikation mellem NATO’s enheder i Resolute Support Mission.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

"Danmark har leveret vigtige bidrag til NATO’s indsats for at bekæmpe terrorisme og forbedre sikkerheden i Afghanistan. Det handler i sidste ende også om vores egen sikkerhed. Derfor er det afgørende, at Danmark løfter sin del af ansvaret for den kollektive sikkerhed i NATO og stiller op, når der er behov. Der er fortsat meget at gøre i Afghanistan for frihed, tryghed og kampen mod terrorisme."

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

"Danmark og det danske forsvar støtter med bidraget NATO’s indsats for et mere stabilt Afghanistan. Det er vigtigt set i lyset af den usikre fremtid, landet står overfor. Også for vores egen sikkerheds skyld. Vi er en kerneallieret i NATO, lever op til vores forpligtelser og bidrager, hvor vi kan - og det giver mening. Det gør vi med dette bidrag."


Baggrund
Den danske kommunikationsenhed – kaldet ”DCM” (Deployable Communication Module) – forventes at blive udsendt til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan fra årsskiftet og cirka fire måneder frem. Enhedens opgave vil først og fremmest bestå i at vedligeholde og etablere et sikkert og robust kommunikationsnetværk, der kan understøtte missionens arbejde. Kommunikationsenheden er en del af NATO’s kommandostruktur, og enheden er dermed permanent afgivet til NATO. Danmark har dog fuld kommando over enheden, som siden 2004 flere gange har været udsendt til Afghanistan. Seneste gang var fra juni til oktober 2017, hvor enheden også indgik i rammen af NATO’s Resolute Support Mission.

Udsendelsen af kommunikationsenheden sker i tillæg til Danmarks i forvejen substantielle styrkebidrag til NATO’s Resolute Support Mission på omkring 145 personer, der blandt andet bistår missionens træning og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker.

For yderligere pressekontakt:
Udenrigsministeriets pressevagt, pressevagten@um.dk eller tlf. 61979247
Forsvarsministeriets pressevagt, tlf. 72810400