Kim Jesper Jørgensen og Trine Bramsen

Kim Jesper Jørgensen og Trine Bramsen. Foto fra møde i Arktisk Kommando august 2020.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler i den forbindelse:

 

"FMI løfter en bred pallette af opgaver. Udover indkøb i milliardklassen står FMI for det daglige samarbejde med forsvarsindustrien, herunder i forhold til hvordan vi får sat tydelige politiske aftryk på vores indkøbspolitik bl.a. på lærlinge- og veteranområdet. Med sin mangeårige cheferfaring og sit solide kendskab til Forsvaret har Kim den rette profil til at sikre, at FMI også fremover kan levere materiel og IT hurtigt og målrettet. Jeg ser frem til samarbejdet med ham."

 

Kim Jesper Jørgensen er 58 år og har siden 2016 varetaget stillingen som chef for Arktisk Kommando. Kim Jesper Jørgensen har desuden mange års erfaring fra Forsvarsministeriet som både kontor- og afdelingschef, hvor han bl.a. fra 2008 til 2014 var chef for Forsvarsministeriets planlægnings- og operationsafdeling. Kim Jesper Jørgensen har desuden erfaring som operativ chef fra Flyvertaktisk Kommando, Flyvevåbnets Specialskole, Flyvestation Værløse og det jordbaserede luftforsvar.

 

Kim Jesper Jørgensen siger:

 

"Jeg glæder mig meget til at tiltræde som chef for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse. Jeg har gennem min karriere i Forsvaret fra første parket set, hvor afgørende en rolle styrelsen spiller i forhold til at understøtte hele koncernens opgaveløsning. Jeg ser derfor meget frem til - sammen med alle FMI’s dygtige og dedikerede medarbejdere - at fortsætte det store arbejde, som FMI hver dag udfører på materiel og IT-området. Jeg ser ligeledes frem til, at vi over de kommende år skal i mål med de store materielinvesteringer, der er aftalt i forsvarsforliget."

 

Opgaverne for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse består bl.a. i at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og IT for alle forsvarets myndigheder.