Forsvarsminister Trine Bramsen rejser i morgen tirsdag til Helsinki i Finland for at deltage i forsvarsministermøder i regi af det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, og det britisk-ledede forsvarssamarbejde, Joint Expeditionary Force, JEF.

 

På dagsordenen for begge møder er blandt andet Ruslands aggressive fremfærd i vores nærområde. Senest har russiske kampfly krænket dansk luftrum nær Christiansø i forrige uge. De øvrige lande i NORDEFCO og JEF har et stigende fokus på de øgede, grænseoverskridende aktiviteter fra Ruslands side. Møderne i Helsinki er således en mulighed for at bekræfte samarbejdet og styrke vores fælles svar på de aktiviteter, der truer vores suverænitet og demokratiske værdier.

 

Forsvarsministermøderne afholdes tirsdag den 29. juni og løber frem til onsdag den 30. juni 2021. Det vil være de første fysiske ministermøder i begge fora siden før COVID-19.

 

FAKTA: Nordic Defence Coorporation (NORDEFCO)

Det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det nordiske forsvarssamarbejde har siden oprettelsen af NORDEFCO i 2009 udviklet sig markant og udgør i dag et vigtigt supplement til de bredere internationale samarbejder inden for bl.a. NATO, EU og FN. Samarbejdet om uddannelses- og øvelsesaktiviteter, operationer samt på kapacitets- og materielområdet er således øget væsentligt i de seneste år. Et eksempel på det operative område er samarbejdet med blandt andre Norge og Sverige om udsendelse af transportfly til FN-missionen MINUSMA i Mali. De nordiske lande samarbejder også om anskaffelse af en fælles nordisk kampuniform, der forventes klar i 2022. Herudover er NORDEFCO også et vigtigt forum for informationsudveksling, og der er etableret sikre kommunikationslinjer, som har været med til at bibeholde den tætte nordiske dialog under coronakrisen.

 

I 2021 varetager Finland formandskabet for NORDEFCO efter at have overtaget rollen fra Danmark, som varetog formandskabet i 2020.

 

Læs mere om NORDEFCO


Joint Expeditionary Force (JEF)

Danmark deltager i det britisk-ledede forsvarssamarbejde Joint Expeditionary Force (JEF), som er en koalition af ti nordeuropæiske lande: Danmark, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Nederlandene og Island. JEF-samarbejdet fokuserer primært på sikkerhedsudfordringer i Østersøregionen og Nordatlanten, herunder Baltikum og hav- og landområder omkring Norge, men koalitionen kan også påtage sig opgaver globalt.