Forsvaret har oplyst, at der de seneste år har været ansat en lokal afghaner i forbindelse med de danske militærbidrag til Afghanistan. Denne var ansat til at udføre forefaldende arbejde, herunder rengøring. Vedkommende er omfattet af tolkeaftalen.
 
Tolkeaftalen blev indgået i 2013 med det formål at støtte tolke, der har bistået de danske styrker i Afghanistan. Tolkeaftalen omfatter både militært anvendte tolke, der omkring 2013 assisterede de danske styrker, og senere anvendte lokale tolke samt andre lokalt ansatte, der senere har udført arbejde for Danmark, herunder lokalansatte på ambassaden i Kabul. Der gælder forskellige kriterier for de tre grupper, men et fælles kriterium for tolke og lokalt ansatte efter 2013 er, at de skal være truede som følge af deres arbejde for Danmark.
 
Selv om en sag har været behandlet i task forcen, så kan den pågældende senere anmode om genoptagelse. Det er siden 2013 sket jævnligt, f.eks. hvis der har foreligget nye oplysninger om personens sikkerhedssituation. Den generelle – og forværrede – sikkerhedssituation i Afghanistan i forbindelse med tilbagetrækningen vil  spille ind i task-forcens individuelle trusselsvurderinger, også hvis der modtages anmodninger om genoptagelse. 
 
Forsvarsministeriet følger løbende situationen i Afghanistan og er i tæt koordination med andre berørte ministerier, herunder Udenrigsministeriet. Det bliver i den forbindelse også vurderet, om de værktøjer, vi har, er tilstrækkelige, herunder om tolkeaftalen fortsat virker efter hensigten.