Amerikansk panser og udstyr blev aflæsset på havnen i Esbjerg, da det største skib til dato lagde an ved kajen. Amerikanere, brittere og danskere arbejde tæt sammen for at løse den store opgave.

Køretøjer blev lastet på havnen i Esbjerg inden udskibning til øvelsen Defender 2022 i Polen. Foto: Magnus Terp, maj 2022.

Esbjerg Havn har en god beliggenhed og størrelse, nærhed til lufthavn, gode forbindelser til jernbane- og motorvejsnet og ligger tæt på flere store kaserner og de tilhørende muligheder for indkvartering. Derfor har USA vist interesse for at bruge havnen som muligt knudepunkt for deployering af allierede styrker til Østersøområdet og Baltikum.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov besøger i dag Esbjerg Havn for at se nærmere på mulighederne for at klargøre havnen. På mødet deltager bl.a. også Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen og Søren Gade, der er formand for havnen.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Ruslands forfærdelige angreb på Ukraine gør det helt klart, at Danmark skal leve op til forventningen om, at vi kan yde værtsnationsstøtte for allierede, der gerne vil igennem Danmark.

 

Her kommer Esbjerg ind i billedet. Esbjerg Havn har en attraktiv beliggenhed i forhold til at kunne støtte vores allierede i NATO - og i særdeleshed USA, med deployering af bl.a. materiel til Østersøregionen.

 

Det er en god mulighed for Danmark til at levere støtte til de lande, som sender forstærkninger til at varetage vores allesammens sikkerhed.”

 

Hvis projektet opnår politisk støtte, lægges der op til, at hjemmelsforhold, økonomi, miljø og juridiske spørgsmål bliver afklaret i en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante myndigheder. Det er forventningen, at forbedringerne af havnen kan stå klar med udgangen af 2023.