Klimapartnerskab forside

Udsnit fra forsiden af rapporten "Klimapartnerskab på forsvarsområdet".

Regeringen har nedsat 14 klimapartnerskaber med dansk erhvervsliv, for at understøtte målsætningen om at reducere Danmarks udledning af CO2e med 70 pct. i 2030 ift. 1990. Klimapartnerskabet på forsvarsområdet er nedsat for at udvikle anbefalinger til, hvordan danske virksomheders grønne løsninger kan gå hånd-i-hånd med Forsvarets operative behov.

 

Dansk Industri og Dansk Erhverv, der varetager sekretariatet for Klimapartnerskabet, har i det seneste år kastet deres vægt bag et analysearbejde, der har afdækket hvilke teknologier, samarbejdsmodeller og tiltag, der kan gavne klimaet og Danmarks sikkerhed samt danne afsæt for eksport, vækst og arbejdspladser. Klimapartnerskabet fremhæver en rækker særlige områder, såsom PtX-samarbejde med danske virksomheder, energiløsninger til Søværnets skibe, energieffektivisering af Forsvarsministeriets bygningsmasse, elektrificering af den administrative køretøjsflåde mm.

 

Blandt Danmarks allierede, i NATO og EU, placeres klimateknologiske løsninger centralt i nye forsvarsplaner. Klimapartnerskabet peger på, at Danmark er i en særlig position til at gå foran som grønt forgangsland på forsvarsområdet. Det kræver nye typer af partnerskaber, hvor Danmarks stærke grønne virksomheder kan bruge Forsvaret som eksporttrædesten og udstillingsvindue.

 

Anbefalingerne kommer på et tidspunkt, hvor det står klart, at europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik er sammenvævet med klima- og energipolitik.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov siger:

 

”Krigen i Ukraine har understreget, at europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik er sammenvævet med klima- og energipolitik. Vi skal sadle gevaldigt og omstille vores samfund til gavn for klimaet, vores sikkerhed og for freden og friheden i Europa. Her skal Forsvaret være helt med i front. For i fremtiden vil teknologierne bag den ’grønne omstilling blive et vigtigt værktøj til et mere slagkraftigt og selvforsynende forsvar. Derfor er Klimapartnerskabets anbefalinger værdifulde – for de anviser grønne her-og-nu tiltag og langsigtede satsninger, hvor innovationspartnerskaber mellem industrien og Forsvaret kan fremme grøn omstilling og operativ evne af øverste hylde”

 

Direktør i Dansk industri, Lars Sandahl siger:

 

”Forsvaret og erhvervslivet skal arbejde meget tættere sammen fremover. Det er vigtigere end nogensinde, fordi Danmarks og Europas sikkerhed er udfordret på en helt anden måde end vi er vant til. Med klimapartnerskabets anbefalinger kan forsvaret tage et stort skridt mod et mere selvforsynende, effektivt og grønnere forsvar. Grøn omstilling er en dansk styrkeposition. Den skal vi også bruge til at omstille forsvaret, uden at kompromittere opgaverne. Et nyt og tæt partnerskab mellem erhvervsliv og forsvaret er afgørende for dansk sikkerhed og giver nye muligheder også i NATO og EU.”

 

Adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen siger:

 

” Jeg er meget tilfreds med, at klimapartnerskabet på forsvarsområdet i dag fremlægger erhvervslivets bud på, hvordan vi kan gøre Danmark til et grønt internationalt forbillede på forsvarsområdet. Både af hensyn til eksport og klimaet, og for at styrke forsvarsområdet i en sikkerhedspolitisk svær tid og skabe mere effektive og robuste forsyningskæder. Flere danske styrkepositioner såsom både alternative drivmidler som PtX og drone- og robotteknologier kan gøre Forsvaret mere klimavenligt. Klimapartnerskabets arbejde viser, at den civile sektor er en vigtig motor bag innovation og teknologiudvikling i fremtidens forsvar. Her er der i dansk erhvervsliv et kæmpe potentiale – ikke mindst blandt SMV’erne.”

 

Formand for Klimapartnerskabet, Poul Skadhede, siger:

 

”Der er store muligheder for at mindske forsvarets udledninger både operativt og civilt. Når man iværksætter en indsats, bør man tænke over de danske styrkepositioner, så indsatsen ikke blot er en fordel for opgaveløsningen og klimaet, men også skaber grønne, danske arbejdspladser og eksportmuligheder.”

 

Næstformand for Klimapartnerskabet, Steven Friberg, siger:

 

”Klimapartnerskabets anbefalinger indeholder et stort eksportpotentiale til gavn for vækst og sikkerhed. Vi har blandt de små- og mellemstore virksomheder en stor innovationskraft, når det kommer til grønne højteknologiske løsninger og produkter til forsvarsområdet. De skal udbredes i ind- og udland. En afgørende forudsætning er et tættere offentligt-privat samarbejde mellem erhvervslivet, forskningen og Forsvaret om den grønne omstilling. Det sætter vi nu skub på, og jeg håber, at vi i fællesskab med Forsvaret kan igangsætte implementering hurtigt.”