Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Da tre medarbejdere fra Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) deltog i den maritime våbenmesse IMDEX Asia 2023 i Singapore, var det i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget. Det viser redegørelserne, som forsvarsminister Troels Lund Poulsen har orienteret forligskredsen om.

 

Redegørelserne viser dog også, at ikke alle de internt fastsatte regler og forretningsgange for, hvordan støtten skulle administreres, har været fulgt.

 

Der blev eksempelvis ikke indgået en skriftlig kontrakt med Naval Team Denmark om støtten til industrien, omkostningerne blev ikke bogført på et særskilt ordrenummer, og godkendelsen af en af medarbejdernes deltagelse blev på grund af en intern procesfejl først indhentet med tilbagevirkende kraft, efter rejsen var gennemført.

 

Samtidig er aktstykkegrundlaget for FKO’s og FMI’s støtte til industrien – herunder støtte til deltagelse i våbenmesser - tilbage fra 1995. Samlet set giver redegørelsen derfor anledning til at kigge på, hvorvidt reglerne på området bør opdateres.

 

”Forsvarsindustrien er vigtig for dansk sikkerhed, og samarbejdet med industrien er et væsentligt element i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, men det skal ske efter tidssvarende regler. Derfor vil Forsvarsministeriet tage initiativ til at lave et servicetjek af det eksisterende hjemmelsgrundlag. Derudover har jeg på baggrund af denne sag bedt mit departement indskærpe over for FKO og FMI, at forvaltningsgrundlaget til enhver tid naturligvis skal overholdes,” siger forsvarsminister Troels Lund Pulsen.

 

På baggrund af redegørelserne vurderer Forsvarsministeriet derudover, at forholdene forbundet med deltagelsen i IMDEX Asia 2023 ikke kan sidestilles med at modtage en gave, de gældende rejseregler har været overholdt, og der har ikke været habilitetsproblemer forbundet med forhandlingsforløbet med Danske Patruljeskibe K/S.