Forsvarsministeriets koncernfælles designlinje omfatter både trykte og digitale medier og fastsætter de overordnede principper for udformningen af ministerområdets visuelle kommunikation. Designlinjen gælder for alle myndigheder på Forsvarsministeriets område og trådte i kraft januar 2018.

Designlinjen er udviklet med udgangspunkt i ministerområdets fælles mission og vision og skaber en fælles rød tråd på tværs af både myndigheder og kanaler og er derigennem med til at understrege sammenhængen mellem myndighederne på Forsvarsministeriets område. Målet er, at brugerne oplever et professionelt, tidssvarende og konsistent udtryk, der er optimeret til at kommunikere på moderne platforme, og som samtidig er effektivt at anvende.

Hvad betyder det i praksis?
Konkret medfører det nye design, at Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen får helt nye logoer, mens logoerne for de øvrige myndigheder og styrelser enten opdateres eller erstattes med Forsvarsministeriets logo. Desuden medfører designet, at alle Forsvarsministeriets myndigheder anvender fælles typografi og farvepallet, og at der indføres fælles skabeloner for udformning af fx breve, publikationer og PowerPoints. Designet ændrer dog ikke ved opgavefordelingen eller myndighedernes organisering.

Implementeringen vil ske løbende og efterhånden som eksisterende lagre af fx papirvarer bliver brugt op.

Sidst opdateret 15. maj, 2020 - Kl. 09.37