PESCO

PESCO.

Militær mobilitet handler om at skabe bedre rammer for transporten af militært personel og materiel på tværs af grænser i EU. Det kan fx handle om militære toldspørgsmål og fysiske bevægelseskorridorer mellem landene. Det er et vigtigt samarbejdsområde mellem EU og vores allierede i NATO, og hvor EU har en stærk og vigtig rolle.

 

Danmark er bl.a. blevet optaget i et projekt om militær mobilitet under EU's forsvarssamarbejde, PESCO. Inklusiv Danmark deltager 25 EU-medlemsstater i projektet. Derudover har projektet deltagelse af tredjelande som Canada, USA og Norge. Projektet bidrager til at koordinere og harmonisere deltagerlandenes tiltag – både nationalt, i EU og i NATO.

 

”Det bliver vigtigere i disse år, at vi hurtigt og effektivt kan flytte militært personel og materiel. I den nuværende sikkerhedspolitiske situation i Europa er det eksempelvis afgørende at kunne modtage forstærkninger hurtigt og gnidningsfrit. Det er også derfor, at tredjelande uden for EU deltager i samarbejdet. Jeg er glad for, at den danske befolkning med folkeafstemningen sidste år har gjort det muligt for Danmark at deltage i PESCO-projektet,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Foruden PESCO-projektet har Danmark i september tilsluttet sig to programmer om militær mobilitet under Det Europæiske Forsvarsagentur, som Danmark blev optaget i den 23. marts 2023.

 

FAKTA

Det Permanente Strukturerede Samarbejde (PESCO) PESCO giver en struktureret ramme for et tættere og mere ambitiøst forsvarssamarbejde i EU. En del af samarbejdet vedrører udvikling af nye forsvarskapabiliteter og er projektbaseret, hvor forskellige grupper af lande kan gå sammen om konkrete projekter, der tilgodeser netop deres nationale forsvarspolitiske behov.

 

Efter afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold blev det muligt for Danmark at deltage i PESCO. Danmark blev optaget i PESCO den 23. maj 2023. I august 2023 blev Danmark optaget i det første PESCO-projekt om cyberreaktionshold. Projektet om militær mobilitet er Danmarks andet PESCO-projekt.