Analyse af CFCSs virksomhedsrettede indsats

Forside fra rapport.

Partierne i forsvarsforligskredsen er nået til enighed om, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) i højere grad skal styrke samarbejdet med den private sektor. Det skal ske via en målrettet kommunikationsindsats og en mere åben kultur.

Derudover er partierne enige om, at adgangen til FE's specialiserede viden om trusler og udenlandske aktører skal fastholdes, og at der ikke skal flyttes opgaver fra CFCS til andre myndigheder på Forsvarsministeriets område.

Det står klart efter, forligskredsen i dag drøftede Forsvarsministeriets analyse af forankringen af CFCS virksomhedsrettede indsats ved Forsvarets Efterretningstjeneste. 

"Analysen har været vigtig i forhold til det videre arbejde med at styrke cybersikkerheden i den kritiske infrastruktur og ved bl.a. at kortlægge CFCS' snitflader til andre relevante myndigheder. Jeg har i dag drøftet analysens resultater med forligskredsen, og der er enighed om, at CFCS i endnu højere grad skal styrke sin kommunikationsindsats og åbenhed over for den private sektor," siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.
 
Analysen kortlægger CFCS' opgaver og snitflader til andre myndigheder og evaluerer CFCS' samarbejde med den private sektor. En lang række relevante erhvervs- og brancheorganisationer har afgivet høringssvar. Analysen præsenterer desuden fordele og ulemper ved at flytte dele af CFCS' virksomhedsrettede opgaver til et andet sted inden for Forsvarsministeriets koncern.
 
CFCS har til formål at understøtte et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. I analysen identificeres dog et behov for at tydeliggøre CFCS' rolle i forhold til virksomheder af forskellige størrelser. Forligspartierne var derfor positive over for den styrkede kommunikationsindsats, som CFCS allerede har taget hul på.

"Analysen har givet os vigtig feedback, og jeg vil gerne kvittere til virksomhederne for deres konstruktive bidrag. Helt konkret bliver der peget på, at CFCS kan blive bedre til at imødekomme virksomheders behov og samtidig forventningsafstemme i forhold til den hjælp og vejledning, vi kan tilbyde. Vi har allerede taget hul på opgaven, og vi kommer til at arbejde målrettet videre i det spor. Cybersikkerhed er en fælles opgave, og derfor er tillid og tæt dialog mellem CFCS og den private sektor en forudsætning for at nå i mål med et sikkert digitalt Danmark," siger chef for CFCS, Thomas Flarup.