F-16 Fighting Falcon på stribe over Island.

F-16 Fighting Falcon på stribe over Island. Foto: Forsvaret.

Regeringen har i dag fået bred opbakning i Det Udenrigspolitiske Nævn til at tilbyde forlængelse og fornyet udsendelse af en række militære bidrag til NATO’s operationer og beredskaber. Det drejer sig bl.a. om forlængelse af militære bidrag til NATO’s mission i Irak, fornyet bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland og kampflybidrag til NATO’s suverænitetshåndhævelse af islandsk luftrum.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”NATO er hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik, og det er centralt, at Danmark som en ansvarlig og troværdig partner fortsat leverer bidrag til alliancen. Derfor er jeg glad for, at regeringen i dag har fået bred opbakning i Udenrigspolitisk Nævn til at levere substantielle bidrag til NATO’s operationer og beredskaber. Bidragene bekræfter Danmarks position som en kerneallieret i NATO, der tager ansvar og leverer.”

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Det er afgørende, at Danmark løfter sin del af ansvaret i NATO for vores fælles sikkerhed og tryghed.

Der er bred opbakning fra Udenrigspolitisk Nævn til konkrete bidrag, der betyder, at vi kan imødegå trusler både i vores nærområder og længere ude i verden. Samlet set er de konkrete bidrag med til at vi kan leve trygt og godt i Danmark. Jeg er som minister stolt af, at vi fra dansk side kan imødekomme konkrete efterspørgsler fra NATO med meget kompetente bidrag, der gavner vores fælles sikkerhed”

Fakta om de militære bidrag

De forlængede bidrag til NATO’s mission i Irak vil bestå af:

  • Et stabs- og rådgiverbidrag, et bataljons- hovedkvarter, et sikrings- og eskortebidrag og et logistisk støtteelement, i alt op til ca. 135 personer.

Bidragene tilbydes udsendt i maj 2022 til og med 2023 efter det aktuelle danske lederskab af missionen, som ophører maj 2022. De danske militære bidrag vil fortsat have til formål at støtte opbygningen og reformeringen af de irakiske sikkerhedsinstitutioner med henblik på, at Irak på sigt selv vil kunne varetage ansvaret for sikkerheden i Irak.

 

De nye danske militære bidrag til NATO’s enhanced Forward Presence i Estland består af:

  • Omkring 200 personer, der forventes udsendt i perioden marts 2022 til marts 2023. Dertil vil der i første halvår blive udsendt et infanteribidrag og i andet halvår en kampvognseskadron. Udsendelsen vil være en del af NATO’s samlede indsats i Baltikum, der understøtter NATO’s samlede afskrækkelsespositur. Under udsendelsen vil bidraget gennemføre træning og uddannelse med estiske og andre internationale enheder.

 

De nye danske militære bidrag til NATO’s Iceland Peacetime Preparedness Needs på Island består af:

  • Fire F-16 kampfly og op til ca. 65 personer, der tilbydes udsendt i perioden august til september 2022.

NATO har påtaget sig ansvaret for håndhævelsen af suverænitet i islandsk luftrum, idet Island ikke har eget flyvevåben. Danmark har tidligere deltaget i fire gange i tilsvarende udsendelser, herunder senest i 2018.

 

For yderligere presse:

Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriets pressevagt: presse@fmn.dk